maanantai 17. maaliskuuta 2008

OSA 2 VALTIOIDEN LOPPU - EU:n VALLANKAAPPAUS & LISSABONIN SOPIMUS

Jatko-osa suomenkieliselle videoyhteenvedolle (katso edellinen kirjoitus ja videolinkki)

* Kuvitelkaa systeemi, jossa ei-demokraattisin vaalein valittu elin on asemassa, jossa se voi itse lisätä valtaansa.
Yksi Lissabonin sopimuksen avainasioista on EU:lle annettu valta laatia lakeja yli viidelläkymmenellä uudella asia-alueella, johon se ei ole voinut tähän mennessä puuttua yli kansallisten lakien. Mikäli sopimus allekirjoitetaan EU:lla tulee olemaan valta laatia lakeja muun muassa koskien; rikosoikeutta, järjestysvaltaa, terveydenhuoltoa, julkisia palveluita ja budjettia. Jo yksin rikosoikeudellisten lakien laadintavallan siirtyminen EU:lle on vakava asia, ajatellen sitä, että näiden lakien kautta määritellään mikä tulee olemaan rikollista ja mikä ei.
* Kuvitelkaa, että jokainen ei-demokraattisin vaalein valitun elimen vallan lisäys on peruuttamaton.
* Kuvitelkaa, että lait, jotka tämä ei-demokraattisesti valittu ylivalta säätää, korvaa vähävähältä kaikki aikaisemmat lait.
Lissabonin sopimus saa aikaan sen, että meistä tulee liittovaltion kansalaisia sen sijaan, että olisimme enää omien maidemme kansalaisia.
* Kuvitelkaa, että tämä kauhistuttava prosessi ujutetaan läpi intensiivisellä propagandalla, joka julistaa, että muutos on omaksi parhaaksemme ja turvaa rauhan.

Euroopan perustuslakiin viitanneet muutamat symbolit, jotka Ranska ja Hollanti hylkäsivät, on poistettu uudesta sopimuksesta, mutta perusidea on edelleen lähes täysin sama: 98% Euroopan perustuslaista on pelastettu Lissabonin sopimukseen. Ranskan ja Hollannin yritysten jälkeen enää Irlannilla, kolmantena kansakuntana Euroopassa, on mahdollisuus kieltäytyä myymästä poliittista valtaamme ja ojentamasta meitä maailman voimille, jotka murskaavat elintärkeät oikeutemme.
Eroa nykyisen ja Lissabonin sopimuksen välillä tulee olemaan se, että EU:lle annetaan valtiovalta, eikä osajäsenvaltaa kuten tällä hetkellä.

Kaikki pääpelaajat Euroopan Unionissa ovat entisiä imperialistisia valtiota. Kaikilla näillä valtioilla; Ranskalla, Saksalla, Britannialla, Hollannilla, Belgialla ja Italialla oli alusmaita ennen toista maailman sotaa. Vanha unelma Euroopan muuntamisesta supervallaksi ei ole kadonnut.
Lissabonin sopimuksen perusteella Irlanti ei tule tarvitsemaan erillistä kansanäänestystä sotaan osallistumisesta EU: rinnalla, sama koskee muita valtioita ja heidän kansallisia armeijoitaan. Yhdysvaltojen Irakin sota on esimerkki siitä mitä EU voi päättää tulevaisuudessa.
Italian pääministeri Giuliano Amato, myöhemmin EU:n perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on sanonut: ”Kansallistasolla menetetty itsemääräämisoikeus ei siirry uuden hallitsijan alle, se luotetaan kasvottomalle kokonaisuudelle; ensin NATO:lle sitten YK:lle ja lopuksi EU:lle. Unioni on muuttuvan maailman edelläkävijä, se näyttää tulevaisuuden, joka on kuin prinsessa ilman hallitsijaa. Uusi kokoonpano on kasvoton eikä johtajia voi esiin osoittaa eikä demokraattisesti valita.”

Ehdollinen enemmistöäänestys

Ehdollista enemmistöäänestystä käytetään Ministerien neuvostossa.

Lissabonin sopimus tulee vähentämään valtaamme ja antamaan vallan Euroopassa muutamien suurien valtioiden käsiin. Sopimuksen tultua voimaan sana valtio ei enää tarkoitta maita, vaan laillisia osavaltioita.

Ehdollisessa enemmistöäänestyksessä on kaksi osaa, jotka on laadittu niin, että valta voidaan keskittää entistä tehokkaammin. Tärkeä osa ehdollista enemmistöäänestystä on sen perustuminen ministerien lukumäärään; kunkin valtion väkiluvun määrätessä ministerien määrän. Maat joiden väkiluku on suuri saavat suuremman äänestysvallan, tai oikeammin sanottuna noiden maiden ministerit saavat suuremman vallan äänestää kuten haluavat kansan tahdosta riippumatta.

Laki hyväksytään, mikäli 15 osavaltiota/27 osavaltiosta hyväksyy lain ja mikäli hyväksyneissä 15 osavaltiossa on 65% Euroopan väestöstä

Laki kumotaan, mikäli 4 osavaltiota/27 osavaltiosta kumoaa lain ja mikäli kumonneiden 4:n osavaltion väkiluku on 35% Euroopan väestöstä.

Lissabonin sopimuksen ero nykyiseen esim. Saksan kohdalla on se, että sen valta ministerien neuvostossa kasvaa 8% -> 16% väkiluvun perusteella.


Maailmanlaajuinen kontrollijärjestelmä


Mitä enemmän tutkimme EU:ta sitä selvemmäksi käy, että kyseessä on suuri maailmanlaajuinen ohjelma, jonka tarkoitus on lopettaa kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeus ja itsenäisyys ja saattaa enemmän ja enemmän valtaa pienilukuisen eliitin käsiin, joilla on merkittävä vaikutusvalta suurissa maissa ja organisaatioissa. Historia on osoittanut kuinka tämänlaatuinen valta korruptoi, luo tyranniaa ja väestön alistamista.


2 kommenttia:

Lars Osterman kirjoitti...

morjesta vaan ! Ihan hyviä kirjoituksia.

Sinun tulisi ehkä myös ottaa huomioon rahavallan ylivalta. Miksi kaikki valtiot ovat velkaantuneita kansainvälisille liikepankeille ?

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, Lehmann Bros, N M Rotschild, Deutsche Bank AG jne jne..

Miksei valtiovalta voisi itse tuottaa rahansa/vaihtovälineensä ?
Vihje: se on mahdollista ja siitä löyty esimkerkkejä lähihistoriasta kin.

;-)

isovimma kirjoitti...

Pitääpä tutkia asiaa. Kiitos kommentista.