tiistai 18. maaliskuuta 2008

OSA 3 VALTIOIDEN LOPPU - EU:n VALLANKAAPPAUS & LISSABONIN SOPIMUS

Jatko-osa suomenkieliselle videoyhteenvedolle (katso kaksi edellistä kirjoitusta ja videolinkki, ESITELMÄ KULKEE NURINKURISESTI ALHAALTA YLÖS, ALOITA OSASTA 1)

Uusi maailman järjestys

Presidentti George H.W. Bush: ”Meillä on todellinen mahdollisuus luoda uusi maailman järjestys, järjestys, missä suurenmoinen YK voi käyttää rauhan säilyttävää rooliaan toteuttaakseen YK:n perustajien lupauksen ja vision”

Rudolph Giuliani: ”Yhteys Yhdistyneiden Kansakuntien, New Yorkin kaupungin ja Rockefeller säätiön välillä on selvä”.

* Dokumenttivideopätkä YK lähettilään päivällisiltä osa 1:
”Yhdistyneiden kansakuntien 50-vuotispäivän kynnyksellä on tärkeää huomioida enemmän kuin pelkät tapahtumat. Rockefeller-perhe oli YK:n alkuvuosien idealismin ruumiillistuma. John D. Rockefeller Jr. lahjoitti YK:lle 8,5 miljoonan dollarin arvoisen tontin New Yorkista. Rockefeller perheen lahja muutti historian suunnan ja toi Yhdistyneet Kansakunnat New Yorkiin. Se oli lahja, joka antoi sekä käytännöllistä, että moraalista tukea nuorelle YK:lle, jotta se voisi menestyä siinä, missä lailliset kansakunnat olivat epäonnistuneet”.

* Dokumenttivideopätkä YK lähettilään päivällisiltä osa 2:
”Eikä Rockefeller perheen sitoutuminen Yhdistyneille Kansakunnille tämän erikoislaatuisen lahjan myötä loppunut, vaan se jatkuu nykypäivään asti.”

Kongressiedustaja, Ron Paul:
”Presidentti Bush sanoi, että uusi maailman järjestys on nyt vireillä, ja se on se minkä parissa he työskentelevät. YK on osa sitä hallitusta ja juuri tällä hetkellä he tekevät merkittävää työtä luodakseen Pohjois-Amerikan unionin. Washingtonissa on paljon ihmisiä, jotka eivät juurikaan välitä rajoistamme, heillä on filosofinen uskomus ettei kansallinen itsemääräämisoikeus ole tärkeää”

mainittua:
* Afrikan unioni, Asian unioni, Pohjois-Amerikan unioni
* Euro-Lat
* Amero; euroa vastaava rahayksikkö, joka yhdistäisi USA:n, Kanadan ja Mexicon. Avoimet rajat, sama raha, ei kansan, eikä kongressin äänestystä.

Yhdistyneiden Kansakuntien globaalistit perustajat ymmärsivät, että siirtyminen suoraan globaaliin hallitukseen oli taktisesti mahdotonta, kun taas kansallisvaltioiden asteittainen itsenäisyyden poistaminen kansainvälisten sopimusten avulla on osoittautunut onnistuneeksi taktikoinniksi.


Euroopan Unioni katsoo Eurooppaa alueina, kuten kehitys ja kalastus jne. ja odotettavissa on, että politiikka tulee myötäilemään enemmän ja enemmän erilaisia tuotantoalueita kuin kansoja.

Maailman federalistinen järjestö (WFA) on yksi suurimpia organisaatioita, joka avoimesti tukee ”maailman hallitusta”. Määräajoin WFA jakaa maailman-hallitus-palkinnon jollekulle tavoitetta edistäneelle yksilölle. Entinen CBS uutisankkuri Walter Cronkite on palkinnon saajien joukossa.
Walter Cronkite:
”Tänään meidän tulee kehittää liittovaltiollisia rakenteita maailmanlaajuisesti. Voidaksemme suoriutua maailman ongelmista me tarvitsemme läpimenevän systeemin maailman laille; demokraattisen maailmanliitto hallituksen.”
Hillary Clinton onnitteli Cronkitea, todeten, "me taistelemme sen eteen miten asiat voisivat olla".

Me ihmiset haluaisimme ajatella ettei historia toista itseään, mutta niin on aina tapahtunut ja kun valta keskittyy muutamien käsiin, kansa tulee kärsimään.
Kansa motivoituu eri asioista kuin eliitti, ihmiset haluavat ruokkia lapsensa, heidän päätöksensä perustuvat jokapäiväisiin realiteetteihin, toisin kuin päättäjien, joille arki on täysin tuntematonta.

Entinen Saksan presidentti Roman Herzog 14.01.2007:
”Suurin osa ihmisistä suhtautuu pohjimmiltaan myönteisesti Euroopan yhdistymiseen, mutta samanaikaisesti heillä on koko ajan kasvava tunne, että jotain on menossa vikaan, että kehitteillä on läpinäkymätön, monimutkainen, juonikas mammutti-instituutio, sivussa todellisista ongelmista ja kansallisista perinteistä, anastaen koko ajan enemmän toimivaltaa ja vallan alueita; niin, että demokraattinen kontrollijärjestelmä on kaatumassa; lyhyesti sanottuna, tämä ei voi jatkua.”
maanantai 17. maaliskuuta 2008

OSA 2 VALTIOIDEN LOPPU - EU:n VALLANKAAPPAUS & LISSABONIN SOPIMUS

Jatko-osa suomenkieliselle videoyhteenvedolle (katso edellinen kirjoitus ja videolinkki)

* Kuvitelkaa systeemi, jossa ei-demokraattisin vaalein valittu elin on asemassa, jossa se voi itse lisätä valtaansa.
Yksi Lissabonin sopimuksen avainasioista on EU:lle annettu valta laatia lakeja yli viidelläkymmenellä uudella asia-alueella, johon se ei ole voinut tähän mennessä puuttua yli kansallisten lakien. Mikäli sopimus allekirjoitetaan EU:lla tulee olemaan valta laatia lakeja muun muassa koskien; rikosoikeutta, järjestysvaltaa, terveydenhuoltoa, julkisia palveluita ja budjettia. Jo yksin rikosoikeudellisten lakien laadintavallan siirtyminen EU:lle on vakava asia, ajatellen sitä, että näiden lakien kautta määritellään mikä tulee olemaan rikollista ja mikä ei.
* Kuvitelkaa, että jokainen ei-demokraattisin vaalein valitun elimen vallan lisäys on peruuttamaton.
* Kuvitelkaa, että lait, jotka tämä ei-demokraattisesti valittu ylivalta säätää, korvaa vähävähältä kaikki aikaisemmat lait.
Lissabonin sopimus saa aikaan sen, että meistä tulee liittovaltion kansalaisia sen sijaan, että olisimme enää omien maidemme kansalaisia.
* Kuvitelkaa, että tämä kauhistuttava prosessi ujutetaan läpi intensiivisellä propagandalla, joka julistaa, että muutos on omaksi parhaaksemme ja turvaa rauhan.

Euroopan perustuslakiin viitanneet muutamat symbolit, jotka Ranska ja Hollanti hylkäsivät, on poistettu uudesta sopimuksesta, mutta perusidea on edelleen lähes täysin sama: 98% Euroopan perustuslaista on pelastettu Lissabonin sopimukseen. Ranskan ja Hollannin yritysten jälkeen enää Irlannilla, kolmantena kansakuntana Euroopassa, on mahdollisuus kieltäytyä myymästä poliittista valtaamme ja ojentamasta meitä maailman voimille, jotka murskaavat elintärkeät oikeutemme.
Eroa nykyisen ja Lissabonin sopimuksen välillä tulee olemaan se, että EU:lle annetaan valtiovalta, eikä osajäsenvaltaa kuten tällä hetkellä.

Kaikki pääpelaajat Euroopan Unionissa ovat entisiä imperialistisia valtiota. Kaikilla näillä valtioilla; Ranskalla, Saksalla, Britannialla, Hollannilla, Belgialla ja Italialla oli alusmaita ennen toista maailman sotaa. Vanha unelma Euroopan muuntamisesta supervallaksi ei ole kadonnut.
Lissabonin sopimuksen perusteella Irlanti ei tule tarvitsemaan erillistä kansanäänestystä sotaan osallistumisesta EU: rinnalla, sama koskee muita valtioita ja heidän kansallisia armeijoitaan. Yhdysvaltojen Irakin sota on esimerkki siitä mitä EU voi päättää tulevaisuudessa.
Italian pääministeri Giuliano Amato, myöhemmin EU:n perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on sanonut: ”Kansallistasolla menetetty itsemääräämisoikeus ei siirry uuden hallitsijan alle, se luotetaan kasvottomalle kokonaisuudelle; ensin NATO:lle sitten YK:lle ja lopuksi EU:lle. Unioni on muuttuvan maailman edelläkävijä, se näyttää tulevaisuuden, joka on kuin prinsessa ilman hallitsijaa. Uusi kokoonpano on kasvoton eikä johtajia voi esiin osoittaa eikä demokraattisesti valita.”

Ehdollinen enemmistöäänestys

Ehdollista enemmistöäänestystä käytetään Ministerien neuvostossa.

Lissabonin sopimus tulee vähentämään valtaamme ja antamaan vallan Euroopassa muutamien suurien valtioiden käsiin. Sopimuksen tultua voimaan sana valtio ei enää tarkoitta maita, vaan laillisia osavaltioita.

Ehdollisessa enemmistöäänestyksessä on kaksi osaa, jotka on laadittu niin, että valta voidaan keskittää entistä tehokkaammin. Tärkeä osa ehdollista enemmistöäänestystä on sen perustuminen ministerien lukumäärään; kunkin valtion väkiluvun määrätessä ministerien määrän. Maat joiden väkiluku on suuri saavat suuremman äänestysvallan, tai oikeammin sanottuna noiden maiden ministerit saavat suuremman vallan äänestää kuten haluavat kansan tahdosta riippumatta.

Laki hyväksytään, mikäli 15 osavaltiota/27 osavaltiosta hyväksyy lain ja mikäli hyväksyneissä 15 osavaltiossa on 65% Euroopan väestöstä

Laki kumotaan, mikäli 4 osavaltiota/27 osavaltiosta kumoaa lain ja mikäli kumonneiden 4:n osavaltion väkiluku on 35% Euroopan väestöstä.

Lissabonin sopimuksen ero nykyiseen esim. Saksan kohdalla on se, että sen valta ministerien neuvostossa kasvaa 8% -> 16% väkiluvun perusteella.


Maailmanlaajuinen kontrollijärjestelmä


Mitä enemmän tutkimme EU:ta sitä selvemmäksi käy, että kyseessä on suuri maailmanlaajuinen ohjelma, jonka tarkoitus on lopettaa kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeus ja itsenäisyys ja saattaa enemmän ja enemmän valtaa pienilukuisen eliitin käsiin, joilla on merkittävä vaikutusvalta suurissa maissa ja organisaatioissa. Historia on osoittanut kuinka tämänlaatuinen valta korruptoi, luo tyranniaa ja väestön alistamista.


OSA 1 VALTIOIDEN LOPPU - EU:n VALLANKAAPPAUS & LISSABONIN SOPIMUS


VIDEOLINKKI : http://www.wiseupjournal.com/?p=173

Videon suomenkielinen yhteenveto:

Videolla tutkijat ja itse Euroopan Parlamentin jäsenet kertovat Lissabonin sopimuksen laatijoiden poistaneen sopimuksesta sanan perustuslaki, säilyttäneen 98% kaikesta siitä mitä Ranska ja Hollanti vastustivat ja tehneen sopimuksesta lukukelvottoman ja harhaanjohtavan.


Uudessa, niin kutsutussa mini-sopimuksessa, joka saatiin aikaan fonttikokoa ja riviväliä pienentämällä, on 8500 sanaa enemmän ja 62 sivua vähemmän kuin aikaisemmassa sopimuksessa.

Euroopan Unioni teki sopimuksen pääministerien kanssa siitä ettei tekstiä aseteta kansanäänestykseen missään jäsenmaista. Kansanäänestyksen kieltämistä yritettiin myös Irlannissa, mutta yritys epäonnistui, kiitos maan - vielä - riippumattoman oikeuslaitoksen.
26 Euroopan Unionin maata ovat pettäneet kansansa epäämällä heiltä äänestysmahdollisuuden koskien Lissabonin sopimusta, eli sopimusta Euroopan perustuslaista. Enää yksin Irlanti voi pelastaa 500 miljoonan ihmisen oikeuden demokratiaan äänestämällä ei.
Sopimus on tyrannimainen ja tulee päättämään demokratian.

Se mitä tähän mennessä on painettu ja pääministerien toimesta Lissabonin sopimuksena allekirjoitettu, on teksti, jota he eivät ole koskaan lukeneet, sillä kyseinen teksti ei ole sopimus, vaan 300 sivua lisäyksiä ja korjauksia erilliseen 3000-sivuiseen olemassa olevaan sopimukseen.
Kokonaisuus on luettavissa ainoastaan niin, että ottaa esille yhden lisäyksen kerrallaan ja etsii erillisestä sopimuksesta kohdan, johon se liittyy.
Euroopan neuvosto on päättänyt, ettei mikään instituutio Euroopan Unionissa saa painaa luettavassa muodossa olevaa yhdistettyä versiota ennen kuin sopimus on hyväksytty kaikissa 27 seitsemässä maassa. Tämä on päätös.
Euroopan parlamentin jäsenet peruslaillisten asioiden komiteassa päättivät yksimielisesti haluavansa sopimuksesta luettavan yhdistetyn version, mutta eivät saaneet sellaista, vaikutusvaltaisempien tahojen päättäessä toisin.

Sopimuksen ulkoasua on muutettu poistamalla etusivulta sana perustuslaki. Kuitenkin, kun katsotaan Lissabonin sopimuksen julistusta nro 27, sieltä edelleen löytyy sana perustuslaki Lissabonin sopimukseen hyväksytyistä esimerkkitapauksista koskien oikeusprosesseja, joissa Luxemburgin tuomioistuin on tehnyt päätöksiä viitaten Euroopan oikeuteen perustuslaillisena systeeminä.
Tarkoituksena on mitätöidä Ranskan vallankumouksen demokraattinen perintö ja ottaa kansoilta ja valtioilta pois itsemääräämisoikeus. Kansat eivät enää saa päättää omista toimintatavoistaan.

Ulkomaiset työntekijät ja siirtolaiset:

Ulkomaalaisten työntekijöiden ylitarjonta tuhoaa ekonomian ja keskiluokan, eli valtaväestön toimeentulon.
2004 Euroopan Unioni teki päätöksen lisätä jäsenmääräänsä kymmenellä uudella valtiolla, joiden asukasluku on yhteensä 75 miljoonaa. Suurin osa näistä valtioista on entisen Neuvostoliiton vaikutusalueella, joista on sittemmin virrannut valtavia joukkoja työntekijöitä etenkin Irlantiin, Britanniaan ja Ruotsiin, vakavasti vaikuttaen maiden herkkään työmarkkinatilanteeseen. Kaikki tämä on jo tapahtumisprosessissa, mutta valtioilla on vielä tällä hetkellä oikeus säännöstellä tulijoita ja päättää työntekijöiden palkkapolitiikasta, sen sijaan jos Lissabonin sopimus hyväksytään tulee Luxemburgin tuomioistuimen päätöksistä laillisia osia Lissabonin sopimusta ja Euroopan Unionin perustuslakia, mikä tarkoittaa sitä, että esim. ns. Laval sopimus on osa Euroopan perustuslakia: Laval sopimus koskee latvialaisen yhtiön ja Ruotsin välistä tapauskohtaista kiistaa siitä tuleeko latvialaisen, koulua rakentaneen yhtiön maksaa Ruotsissa Latvian vaiko Ruotsin palkkatason mukaista palkkaa, minkä kiistan Luxemburgin tuomioistuin päätti latvialaisen yhtiön hyväksi, mikä tarkoittaa sitä, että Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan on laillista, että esim. puolalaiset tulevat esim. Tanskaan ja maksavat työntekijöilleen 40c tuntipalkkaa, mikäli niin haluavat. Seuraa vaihtoehtoisesti kaksi asiaa; halpa työvoima tulee ja joko ottaa työpaikat, tai tulee ja polkee alas palkat. Tämä kaikki on jo tapahtumassa, mutta mikäli Lissabonin sopimus menee läpi, on Luxemburgin tuomioistuimella oikeus polkea alas kaikki haluamansa yksittäisen maan yritykset suojella omia kansalaisiaan.

Euroopan Unioinin jäsenmaita oli aluksi noin kymmenen, vuonna 2004 Unioiniin liitettiin kymmenen maata lisää, joille kaikille Irlanti avasi ovensa kasvattaen Irlannin väestön ”uusirlantilaisten” määrän 1,5%:sta 10%:iin kymmenessä vuodessa. Unionin jäsenmaiden määrää tullaan edelleen lisäämään.

Suunnitelmissa on, että seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana tuodaan Afrikasta 20 miljoonaa työtekijää. Jokaisessa perheessä tulee olemaan poika, tytär, setä tai täti, tilanteessa, jossa tämän on valittava joko työn tai palkan menetys.

Ihmisoikeudet:

Lissabonin sopimuksessa rikosoikeudelliset oikeudet siirtyvät Euroopan Unioinille.
Se missä meitä ennen suojeli omat perustuslakimme ja oikeusjärjestelmämme, meidät nyt tulee tuomitsemaan kasvottomat tuomarit Euroopan oikeudessa. Sopimuksessa luotellaan yleviä ihmisoikeuksia, mutta ongelma onkin se, että viimeinen sana, yli kaikkien oikeuksien siirtyy Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan oikeudelle.

Uuden terrorismia koskevan lain perusteella (jo voimassa oleva laki ja näin ollen osa tulevaa Lissabonin sopimusta) kukin valtio on velvollinen luovuttamaan kansalaisensa pelkän nimen perusteella maahan, joka esittää kyseisestä henkilöstä terrorismikytkösepäilyn. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esim. Espanjan syyttäessä tanskalaista henkilöä terrorismikytköksistä, tanskalainen, joka olisi kotimaassaan saanut olla vangittuna korkeintaan 24 tuntia ennen oikeuskäsittelyä, lähetetään viranomaisten toimesta Espanjaan, missä hän saa laillisesi lojua vankilassa ilman oikeutta seuraavat neljä vuotta ennen minkäänlaista oikeuskäsittelyä.

Jopa uskonto on asia Lissabonin sopimuksessa. On olemassa sääntö oikeudesta salata uskonto, tämä on laitonta Lissabonin sopimuksessa.

EU valtastruktuuri:

EUROOPAN NEUVOSTO:
27 pääministeriä EU maista.
Neuvoston presidentti valitaan yksityisissä/salaisissa neuvotteluissa, sen sijaan, että käytössä olisivat demokraattiset valintatavat. Presidentin virka on 5-vuotinen. Ranskan presidentti Sarkozy on epävirallisesti ehdottanut virkaan Tony Blairia.
Lissabonin sopimuksen artikla 48 antaa 27:lle pääministerillä oikeuden muuttaa/korjata kaikki lakeja itsenäisesti.

KOMISSIO:
Koostuu ei-valituista virkamiehistä.
Ehdottaa lakeja.
Euroopan neuvoston 27 ministeriä valitsevat komission johtajan.
Komission johtaja voi valita komissioon jäsenmaiden hallitusten ehdottamista virkamiehistä kenet hän haluaa.
Euroopan parlamentti ei voi valita komissioon itse omaa edustajaansa.

MINISTEREIDEN NEUVOSTO:
Koostuu tavallisista ministereistä, kuten maatalousministeri jne.
Eu:ssa kaikista laeista ei äänestetä, mutta, jos jokin laki vaaditaan äänestettäväksi äänestys on ehdollinen enemmistö äänestys, missä neljä suurinta jäsenmaata dominoivat. Äänestykset käydään suljettujen ovien takana eivätkä pöytäkirjat näistä kokouksista ole EU parlamentin saatavilla.

EU PARLAMENTTI:
Euroopan parlamentissa istuvat valitsemamme edustajat. Europarlamentin jäsenillä on vähiten valtaa koko EU:n valtastruktuurissa. Nämä edustajat voivat tehdä korjaus/lisäysehdotuksia lakeihin, mutta eivät lakiehdotuksia. Ylemmät ei-valitut elimet voivat mielivaltaisesti joko hylätä tai hyväksyä parlamentin jäsenten korjausehdotukset.
Mitä enemmän EU:ssa on jäsenmaita sitä vähemmän yksittäinen pieni maa saa paikkoja parlamentissa.

YLI 3000 TYÖRYHMÄÄ:
Nämä Euroopan neuvoston, Komission ja Ministereiden Neuvoston yli 3000 salaista työryhmää koostuu tuntemattomista jäsenistä.
Näissä työryhmissä on valtava määrä valtaa, näissä ryhmissä päätetään 85 prosenttisesti kaikkien lakien käytännön toteutuksesta.
Europarlamentaarikoilla tai yleisöllä ei ole pääsyä näihin työryhmiin tai tietoa heidän työstään. Koska työryhmät ovat salaisia ja jäsenet tuntemattomia on aiheellista pelätä, että nämä salaiset lakeja luovat jäsenet hyötyvät taloudellisesti luomistaan laeista.

Lissabonin sopimus tulee ojentamaan entistäkin enemmän valtaa Euroopan Unionille: Mikäli koskaan ilmenee minkäänlaista konfliktia EU lain tai kansallisen lain kesken, EU laki tulee voittamaan, tehden kansallisesta perustuslaista turhan.
Lissabonin sopimuksen tarkoitus on siirtää valtaa pieniltä jäsenmailta suurille jäsenmaille, ja äänestäjiltä virkamiehille.


Lähes puolitoista tuntia kestävässä videossa lisäksi:


* Ei-valittu elin päättää laeista koskien: maahanmuuttoa, poliisia, terveydenhuoltoa, budjettia, veroja ja oikeutta.


* Ei-valitun elimen päättämät lait, joilla korvataan maiden lait ovat peruuttamattomia.

* Ei erillisiä valtioita, yksi jättivaltio, pusketaan läpi rauha-propagandalla.

* Polttoainepulan aikana jättivaltio toimii kuten paleltuva ihmiskeho säilyttäen sydämen ja aivot ja antaen ääriraajojen tuhoutua.

* Kysymys halusta kehittää Euroopasta voimakas sotilaallinen mahti. Euroopan Unionin johtomaat entisiä imperialistisia valtioita.

* Uusi Eurooppa on kuin prinsessa ilman hallitsijaa; kokoonpano on kasvoton, hallitsijoita on mahdoton osoittaa tai nimetä.

* Eliitin johto = uusi maailman järjestys

* Pohjois-Amerikan Unioni

* Kansaan voi luottaa – eliittiin ei, eliitti haluaa valtaa, kansa haluaa ruokkia jälkeläisensä.

* Demokratian menetyksen jälkeen demokratiaa on yhtä vaikea saada takaisin kuin terveyttä sen menetettyään.