tiistai 14. huhtikuuta 2009

SOKEA PISTE - tämäkö todella muslimiterroristien aikaansaannosta?


WTC-1 ja 2 tornien romahtamisen väitetään johtuneen lentokoneiden törmäyksestä sekä tuhoutuvien koneiden aiheuttamien tulipalojen kuumentamien pilareiden nurjahduksesta.

Ajatellen kaksoistornien rakennetta virallinen selitys lentokoneiden aikaansaamasta tuhoisasta tapahtumaketjusta on kuitenkin aivan liian yksinkertainen:

Tornien rakennetta voi kuvata kahdeksi sisäkkäiseksi putkeksi, joita yhdistää ristikkopalkkien varaan valetut betonilaatat. Ristikkopalkit on pultattu keskirungon pilareiden vaakapalkkeihin sekä kehäpilareiden jäykistyslevyihin, joilla pilarit on tuettu sivusuunnassa toisiinsa. Kerroslaatat jäykistävät osaltaan rakennetta. [1] (sivu 35)

Videolla on kuvattu WTC-1 tornin romahduksen alkusekunnit. Filmimateriaalista käy ilmi, että keski-rungon pilarit ovat murtuneet juuri ennen kuin ulkokehäpilarit antavat periksi. Tämä näkyy katsottaessa keskirungon yläpäähän asennettua TV-mastoa, joka putoaa silminnähden ulkoseinäpilareita aikaisemmin.[2]
Murtokohta on lentokoneen iskukohdan yläpuolella sijaitsevassa kerroksessa.
Ulkokehäpilarit murtuvat samalla korkeustasolla samanaikaisesti, jolloin koko yläosan kuorma siirtyy alapuolisen kerroslaatan päälle, mikä ei ymmärrettävästikään kestä. Laatan kiinnitykset repeytyvät kerros kerrallaan ja osa ulkokehäpilareiden jäykistyslevyistä aukeaa. Ulkokehäpilarit kaatuvat ulospäin ja betonilaatat jauhautuvat pölyksi, joka leviää ympäristöön.

[2] Video: http://11syyskuu.net/video/north-tower-shake.avi

Keskirungon pilarit on katkaistu tai heikennetty useasta kohdasta ja viimeinen osa, joka jää hetkeksi pystyyn, luhistuu perustuksilleen. Koska rakennus murskautui pohjakerrokseen asti, voidaan päätellä, että runko oli heikennetty perustuksistaan .[7] Videolla näkyy romahdusvaiheessa erittäin voimakas energiapurkaus hetkeksi pystyyn jääneen keskirungon yläpään korkeudella. Purkauksen voimakkuudesta saa vaikutelman, että prosessia on autettu myös räjähtein?
Palomiehet sekä jotkut pelastuneista todistivat erilaisista räjähdysäänistä ja räjähdyksistä tornien eri osissa.[6]

[7] Video: http://11syyskuu.net/video/w8.avi http://11syyskuu.net/video/911.wtc.1.demolition.north.metamorphosis.wmv

On ilmeistä ettei tulipalo aiheuttanut yhdenkään tornin tuhoutumista. Esimerkkinä WTC-1, jossa tulipaloa oltiin saamassa hallintaan ja liekit olivat huomattavasti pienentyneet romahduksen vasta alkaessa.[2]

Termiitin käyttöä on kritisoitu perustein ettei termiitillä voida ajoittaa sulamista niin tarkasti, että saataisiin aikaiseksi kahden tornin yhtenevä, kerros kerrokselta etenevä romahtaminen, joka alkoi molemmissa rakennuksissa lentokoneiden iskeytymispaikkojen yläpuolelta.

Termiittiä tuskin käytettiin joka kerroksessa, sitä vastoin on todennäköistä, että sillä katkaistiin tai heikennettiin sortuman alapuolella sijaitsevia keskipilareita sekä muutamia muita ratkaisevia kohtia. Pilareita heikennettiin todennäköisesti termiitillä juuri lentokoneiden iskupaikkojen yläpuolelta. Termiittipalosta näkyy todiste WTC-2 tornin murtumakohdassa, jossa sula metalli valuu.[1] (sivu12) Termiittiä on luultavasti käytetty huomattavia määriä muissakin kohdissa, päätellen siitä kuinka suuret määrä sulanutta metallia ja hehkuvaa terästä perustuskaivannosta löytyi vielä viikkojen kuluttua.[1] (sivu 18)
Viitteen kuvassa on laavaksi muuttunutta betonia tornien perustuksista. Sulamispiste 1800 – 2500°C. [5]
Termiittipölyn ylenmääräinen käyttö saattaisi selittää ilmiön, jossa sortuman pölymyrsky poltti autoja valikoivasti jopa 800m:n päässä?[3]


[1] Why Indeed Did the World Trade Center Buildings Completely Collapse?

[2]
http://11syyskuu.net/video/north-tower-shake.avi

[3]
http://drjudywood.com/articles/DEW/StarWarsBeam5.html

[4]
http://11syyskuu.net/video/to%20dust_0002.wmv

[5]
http://tinyurl.com/a388ro

[6]
http://11syyskuu.net/video/911.wtc.lobby.big.explosion.wmv

http://11syyskuu.net/video/911.wtc.heavy.duty.explosion.wmv

[7]
http://11syyskuu.net/video/w8.avi http://11syyskuu.net/video/911.wtc.1.demolition.north.metamorphosis.wmv


lisäys 10.07.2009 : http://uutiset.msn.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/WTC-salaliittoteoriat%20saavat%20arvovaltaista%20tukea/1135247579548?ref=msn